קואורדינטות מקושרות

אחזור קואורדינטות המקושרות לערכים

בשאילתה הקודמת הקואורדינטות היו מקושרות ישירות לפריטים שבחרנו. אבל קואורדינטות לא בהכרח מקושרות ישירות לפריטים שמעניינים אותנו. השאילתה הבא מציגה את אתרי הצילום עבור כל אחד מהסרטים בסדרת מלחמת הכוכבים.

השאילתה מחזירה את הערך של מאפיין P915 (אתר צילומים) לכל סרט. אם כבר למדת אחזור נתונים המקושרים לערכים, השליפה של הקואורדינטות לכל אתר צילומים היא מאוד פשוטה:

# פינת התחביר

דרך אחרת לנסח את השאילתה האחרונה היא להשתמש בסוגריים מרובעים כדי לאחד את שתי התבניות בשורות 7 ו-8.
במקום:
.item wdt:P915 ?location?
.location wdt:P625 ?coords?

נכתוב:
.[item wdt:P915 [wdt:P625 ?coords?

מה השתנה בתוצאות? מדוע?

המפה מראה את אותם אתרים אבל התחביר משמיט את המשתנה location? ולכן המשתנה locationLabel? ריק והתווית של האתר לא מופיעה.

דילוג לתוכן