HAVING

HAVING

HAVING היא פקודה שמסננת קבוצות שלא עומדות בתנאי מסויים. השימוש בפקודה HAVING הוא תמיד בשילוב עם GROUP BY.

לדוגמה, אפשר לערוך את השאילתה הקודמת המציגה את מספר המועמדויות לפרס עבור כל סרט קולנוע, כך שרק סרטים עם יותר מ-5 מועמדויות יוצגו בתוצאות:

שימו לב שההוראה HAVING חייבת לבוא מיד אחרי GROUP BY.

דילוג לתוכן