תרגיל

| איזה סרטים צולמו בניו זילנד (Q664)?

רמז: ודאו שהשאילתה מאחזרת סרטים בהם הערך למאפיין אתר הצילומים (P915) נמצא ביחידה האדמיניסטרטיבית (P131) של ניו זילנד.

פתרון

הפתרון הבא מציג את אתר הצילומים:

או, בעזרת תחביר מקוצר (אתר הצילומים אינו מוצג)

שימו לב שכפילויות הוסרו מהתוצאות באמצעות ההוראה DISTINCT.

דילוג לתוכן