LIMIT

LIMIT

LIMIT היא פקודה שניתן לציינה לאחר פסוקית ה-WHERE על מנת להגביל את מספר התוצאות למספר ספציפי.

לדוגמה, השאילתה הבאה מראה את עשרת הסרטים בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר שהם חלק מסדרה.

שימו לב שהשימוש בהוראה GROUP BY אפשרי רק בשילוב עם פונקציה צוברת כלשהי (כגון COUNT). ההוראות ORDER BY ו-LIMIT לא מחייבות פונקציה צוברת.

דילוג לתוכן