הוספת תוויות

הוספת תוויות

פריטים בוויקינתונים מזוהים על ידי מספר Q ייחודי. לכל פריט יש גם תווית – השם המקובל לאותו פריט בשפה מסוימת. השאילתה הבאה מחזירה את הסרטים בסדרת הסרטים מלחמת הכוכבים ואת התוויות שלהם.

# סרטי מלחמת הכוכבים 

SELECT ?item  ?itemLabel 
WHERE 
{ 
  ?item wdt:P179 wd:Q22092344.
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE]". }
}

הסבר לשאילתה

בפסוקית ה-SELECT אנחנו מצהירים על שני משתנים: item? ו-itemLabel?.
Label הוא צירוף "שמור": הוא מתייחס לתווית של הפריט שמוגדר על ידי שם המשתנה. כלומר אם למשתנה שלנו היינו קוראים x?, אז המשתנה עבור התווית יהיה xLabel?. אם היינו קוראים למשתנה film?, אז המשתנה עבור התווית יהיה filmLabel?, וכן הלאה.

בפסוקית ה-WHERE מופיעה אותה תבנית להתאמה כמו קודם:
.item wdt:P179 wd:Q22092344?
בנוסף, מופיעה באדום הפקודה SERVICE ולאחריה הטקסט (בכחול):
."[wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE

הטקסט בכחול הוא קוד שקורא לשירות מיוחד שמאחזר את התוויות של פריטים. במילים אחרות, אם המשתנה בפסוקית ה-SELECT נקרא NAMELabel?, ממשק השאילתות שולף את התווית של הפריט שמחזיק המשתנה NAME?. השירות הזה שימושי מאוד כיוון שהוא מוריד את רמת המורכבות שהייתה נדרשת בשאילתות ספארקל כדי להשיג את אותו אפקט.

מה זה AUTO_LANGUAGE?

אנגלית היא ברירת המחדל של ממשק השאילתות, כפי שניתן לראות בפינה הימנית העליונה של הממשק. בחירת השפה משפיעה הן על ממשק השאילתות עצמו והן על השפה של התוויות ששירות התוויות מחזיר .

הריצו את השאילתה. אחרי כן שנו את שפת הממשק והריצו את השאילתה שוב.

דילוג לתוכן