מופעים וקבוצות

מאפיין P31 – "מופע של"

רוב המאפיינים בוויקינתונים מתארים תכונות ש"יש" לפריט: לפריט מלחמת הכוכבים – פרק 4: תקווה חדשה (Q17738) יש את המאפיין במאי (P57), יש את מאפיין משך (P2047), יש עלות (P2130). אבל לעיתים קרובות אנחנו מעוניינים באיזה מין דבר הוא הפריט עצמו. לרוב פריטי ויקינתונים יש לפחות הצהרה אחת עם מאפיין P31 – "מופע של". מאפיין זה מגדיר את הקבוצה או המחלקה שהפריט הוא דוגמה שלה ושייך לה.

  • מלחמת הכוכבים – פרק 4: תקווה חדשה הוא מופע של סרט קולנוע (Q11424)
  • מלחמת הכוכבים (Q22092344) היא מופע של סדרת סרטים (Q24856).
  • מלחמת הכוכבים (Q462) הוא מופע של זיכיון מדיה (Q196600).

לפריט יכולה להיות יותר מהצהרת P31 אחת. למשל, מלחמת הכוכבים – פרק 8: אחרוני הג'דיי (Q18486021) הוא מופע של סרט קולנוע (Q11424) וגם מופע של סרט תלת-ממד (Q229390).

ישימו לב שהצהרות מהסוג P31 שואפות להבחנות כלליות ולהעביר נתונים אחרים למאפיינים נוספים, למשל:
ג'ורג' לוקאס (Q38222) הוא מופע של אדם (Q5).
אפשר היה לומר שג'ורג' לוקאס הוא מופע של במאי (Q2526255), כי לוקאס הוא בבירור דוגמה לבמאי ושייך לקבוצה של במאים. אבל הגישה של ארגון המידע בוויקינתונים היא להגדיר את ה"מופע של" לערך הכללי ביותר, ולכלול מידע יותר ספציפי למאפיינים אחרים. למשל, המידע שלוקאס הוא במאי מתואר באמצעות הצהרה עם המאפיין עיסוק (P106).

מאפיין P279 – "תת-קבוצה של"

בעוד פריט Q17738 הוא סרט קולנוע ספציפי – יש לו במאי מסוים (ג'ורג' לוקאס), משך מסוים (121 דקות), רשימת שחקנים (קארי פישר, האריסון פורד,…) וכיו"ב – הפריט סרט קולנוע (Q11424) הוא מושג כללי. לסרטי קולנוע יש במאים, משכים, ורשימות שחקנים, אבל למושג הכללי "סרט קולנוע" אין במאי, משך או שחקנים.
בוויקינתונים מושגים כלליים מקבלים את המאפיין "תת-קבוצה" (P279) – ויכולים לקבל אחת או יותר. למשל:

  • סרט קולנוע (Q11424) הוא תת-קבוצה של "יצירת אמנות חזותית" (Q4502142), אבל גם של "יצירה אודיו-ויזואלית" (Q2431196).
  • סדרת סרטים (Q24856) היא תת-קבוצה של סדרת יצירות (Q7725310), יצירת אמנות (Q838948), יצירה אודיו-ויזואלית (Q2431196) וזכיון מדיה (Q196600).

ההשלכות של ההבחנה בין מופע ותת-קבוצה

נניח שאנחנו רוצים רשימה של כל הסרטים שמתרחשים ביקום של מלחמת הכוכבים.
אנחנו יכולים להריץ את השאילתה הבאה:

השאילתה מחזירה רק 10 תוצאות. ברור שחלק מהסרטים לא נכללו בתוצאות – למשל, מלחמת הכוכבים – פרק 1: אימת הפנטום (Q165713). מדוע?

כי חלק מהפריטים מוגדרים כמופע של סרט באורך מלא (Q24869) – זה הערך שהמאפיין P31 מקבל. אף על פי שסרט באורך מלא הוא תת-קבוצה של סרט קולנוע (Q11424), מבחינת ספארקל התבנית בפסוקית ה-WHERE בשאילתה לא תואמת את הפריט. כלומר, פריטים שהם לא מופע של "סרט קולנוע" לא תואמים את התבנית בשאילתה ולכן אינם מאוחזרים על ידיה.

בעיקרון יכולנו להשתמש באופרטור UNION כדי לבחור סרטים שהם או מופע של "סרט קולנוע" או מופע של "סרט באורך מלא":

השאילתה הזו אמנם מחזירה יותר תוצאות, אבל עדיין יש אפשרות שיש פריטים רלוונטיים (כלומר, סרטים שמתרחשים בעולם הבדיוני של יקום מלחמת הכוכבים), שהמאפיין "מופע של" שלהם מקבל ערך אחר שהוא תת-קבוצה של סרט קולנוע – סרט פעולה, סרט תלת-ממד, סרט אפי… והרי לא נרצה לפרט בשאילתה את כל התת-קבוצות של סרט קולנוע בתוך הצהרות UNION – זו לא אסטרטגיה מוצלחת.
פתרון כללי יוצג בחלק הבא.

דילוג לתוכן