נתיבי מאפיין

נתיבי מאפיין

המבנה התחבירי שמאפשר לנו לבחור פריטים ששייכים לאותה קבוצה משתמש בנתיבי מאפיין (property paths). נתיבי מאפיין הם דרך מקוצרת לרשום את המאפיינים המחברים בין שני פריטים.

כדי להבין את המבנה התחבירי של נתיבי מאפיין, נסתכל על התצוגה הגרפית של חלק מהמידע על הפריט מלחמת הכוכבים – פרק 1: אימת הפנטום (Q165713):

לפריט Q165713 יש מאפיין P31 (מופע של) המקבל את הערך "סרט באורך מלא" Q24869. ההצהרה של פריט-מאפיין-ערך היא אם כן:
Q24869 – P31 – Q165713

הנתיב בין פריט Q165713 לפריט Q24869 הוא הפשוט והקצר ביותר: מאפיין אחד.

לפריט Q24869 (סרט באורך מלא) יש מאפיין P279 (תת-קבוצה של) המקבל את הערך "סרט קולנוע" Q11424.
ההצהרה של פריט-מאפיין-ערך היא אם כן:
Q11424 – P279 – Q24869

גם הנתיב בין פריט Q24869 לפריט Q11424 הוא בעל מאפיין אחד בלבד.

אפשר לחבר אלמנטים של הנתיב בעזרת קו נטוי קדמי (/). כאשר בשאילתה מופיע המבנה התחבירי wdt:P31/wdt:P279 הוא מסמן נתיב בין שני פריטים המורכב ממאפיין P31 (מופע של) וממאפיין P279 (תת-קבוצה של).

אבל אם התבנית להתאמה בשאילתה היא:
.item wdt:P31/wdt:P279 wd:Q11424?
השאילתה תמצא התאמה אך ורק עם פריטים שהם מופע של תת-קבוצה של סרט קולנוע – כלומר פריטים שהנתיב שלהם לפריט "סרט קולנוע" (Q11424) מורכב מ-P31 וגם P279. פריטים שהם מופע של "סרט קולנוע" בעצמם (כלומר יש להם מאפיין P31 עם הערך Q11424) לא יאוחזרו כיוון שהם לא תואמים את המבנה התחבירי של התבנית.

הביטוי *wdt:P31/wdt:P279 בשורה 6 הוא דרך קיצור לציין שיש מאפיין "מופע של" ואחריו מספר כלשהו של מאפייני "תת-קבוצה של" בין item? לבין הפריט "סרט קולנוע" (Q11424).

אם מסירים את הכוכבית (*) בשורה 6 בשאילתה ומריצים את השאילתה, התוצאות לא כוללות פריטים שהם בעצמם מופע של סרט קולנוע.
הכוכבית (*) אחרי אלמנט בנתיב פירושה "אפס או יותר מהאלמנט הזה". מכאן שהתבנית להתאמה
item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q11424?
יכולה להתאים ל:
.item wdt:P31 wd:Q11424?
או
.item wdt:P31/wdt:P279 wd:Q11424?
או
.item wdt:P31/wdt:P279/wdt:P279 wd:Q11424?
או
.item wdt:P31/wdt:P279/wdt:P279/wdt:P279 wd:Q11424?
וכן הלאה.

דילוג לתוכן