הגדרת שפת התווית

הגדרת שפת התווית

דרך אחרת להגדיר את השפה שהשאילתה מחזירה לתוויות היא להצהיר זאת בקוד של פקודת SERVICE (במקום לשנות את שפת הממשק).

למשל, השאילתה הבאה מחזירה ומציגה את התוויות בעברית (he):

# סרטי מלחמת הכוכבים 

SELECT ?item  ?itemLabel 
WHERE 
{ 
  ?item wdt:P179 wd:Q22092344.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "he". }
}

ניתן להגדיר מספר שפות ואת הסדר שבו יאוחזרו התוויות. למשל, השאילתה הבאה שולפת קודם את התווית בצרפתית (fr), אבל אם אין תווית בשפה זו תאוחזר התווית בגרמנית (de), ואם זו לא קיימת אז התווית באיטלקית, וכן הלאה.

# סרטי מלחמת הכוכבים 

SELECT ?item  ?itemLabel 
WHERE 
{ 
  ?item wdt:P179 wd:Q22092344.
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "fr,de,it,es,no,pt". }
}


דילוג לתוכן