אחזור ערכים

שאילתות שמאחזרות את הערך של ההצהרה

כפי שהוסבר במבוא, ויקינתונים אוגר מידע בצורה של הצהרות בעלות מבנה של פריט-מאפיין-ערך.

בדוגמה הראשונה שראינו, השאילתה מאחזרת פריטי ויקינתונים שמתאימים לתבנית השאילתה שהוגדרה: יש להם צירוף מסויים של מאפיין וערך – ספציפית, יש להם מאפיין P179 (חלק מסדרה) עם הערך Q22092344 (סדרת הסרטים מלחמת הכוכבים). כלומר, המשתנה עם השם "item" אוסף את אותם פריטי ויקינתונים שיש להם הצהרה שמתאימה לתבנית:

פריט – עם מאפיין:חלק מהסדרה – עם ערך:מלחמת הכוכבים (סדרת סרטים)

במקרה הזה הפריט הוא החלק של ההצהרה שהשאילתה מאחזרת. אבל שאילתות לא חייבות לאחזר את הפריט שהוא נושא ההצהרה, כלומר החלק הראשון שלה.

בשאילתה הבאה המשתנה actor? אוסף את הערכים של המאפיין "שחקנים" (P161) עבור הפריט מלחמת הכוכבים – פרק 4: תקווה חדשה (Q17738). כלומר המשתנה אוסף את החלק השלישי של ההצהרה (מושא ההצהרה):

דילוג לתוכן