DISTINCT

DISTINCT – הצגת תוצאות ייחודיות

בוא נסתכל שוב על השאילתה שמראה את כל יצירות האמנות (Q838948) שמתרחשות ביקום הבדיוני של מלחמת הכוכבים:

אם תריצו את השאילתה תוכלו לראות שיש בתוצאות כמה כפילויות: פריטים מסוימים, כמו Q19590955 (רוג אחת: סיפור מלחמת הכוכבים) ו-Q6074 (מלחמת הכוכבים – פרק 7: הכוח מתעורר) מופיעים יותר מפעם אחת.
לעיתים קרובות שאילתות עלולות להחזיר תוצאות כפולות – למשל כשמשתמשים בתבנית שכוללת מבנה תחבירי עם נתיבי מאפיין כמו:
item wdt:P31/wdt:P279* ?class?
אם יש מספר נתיבים מ-item? ל-class? תתקבלת תוצאה חדשה עבור כל אחד מהנתיבים. למשל, לפריט Q19590955 (רוג אחת: סיפור מלחמת הכוכבים) יש את הערכים "סרט קולנוע" וגם "סרט תלת-ממד" למאפיין P31, ולכל אחד מהם יש נתיב למחלקה "יצירת אמנות". כתוצאה מכך, הפריט מופיע פעמיים בתוצאות.

כדי להסיר כפילויות מהתוצאות מוסיפים את מילת המפתח DISTINCT אחרי SELECT:

דילוג לתוכן