GROUP BY

GROUP BY

עכשיו שלמדתם להשתמש בפונקציה צוברת כמו COUNT, ניתן לשלב אותה עם פונקציית ספארקל בשם GROUP BY. פונקציה זו מקבצת נתונים בתוצאות וכך מאפשרת להשתמש בפונקציה כמו COUNT על קבוצות של נתונים לצורך ניתוחם.

בואו ניקח כדוגמא את השאילתה שמאחזרת את מספר שחקני הטניס בוויקינתונים. בשאילתה הבא יש משתנה נוסף – gender? – ותוצאות השאילתה מוצגות בנפרד עבור כל ערך של המשתנה זה.

שימו לב: חובה להצהיר את המשתנה שמופיע בהוראה GROUP BY בפסוקית ה-SELECT.

ייתכן ששמתם לב לכך שהסכום של כל הפריטים בכל המגדרים נמוך מהתוצאה של השאילתה המקורית (ללא ההפרדה למגדר). הסיבה לכך היא שיש מספר (מועט) של פריטים שאין עבורם מידע על מגדר. (להסבר, ראו את הפרק OPTIONAL).

דילוג לתוכן