COUNT

COUNT

COUNT היא פונקציית צבירה שמשמשת לשאילתות בה אנחנו רוצים לדעת כמה פריטים יש שמתאימים לתבנית מסוימת. במקרים כאלה אנחנו לא מעוניינים בפריטים עצמם אלא רק במספר הפריטים התואמים לתבנית.

נניח שאנחנו רוצים לדעת כמה פריטי ויקינתונים יש על נשים כימאיות. בעיקרון ניתן להריץ את השאילתה הבאה:

מעל הטבלה עם התוצאות, ממשק השאילתות מראה את מספר הפריטים שנמצאו ומספר אלפיות השניה שנדרשו לשאילתה לרוץ.

אבל האסטרטגיה הזו לא תמיד עובדת. נניח שאנחנו רוצים לדעת כמה פריטים יש בוויקינתונים על שחקניות. בעיקרון נוכל לערוך את השאילתה:

# שחקניות בוויקינתונים
SELECT ?item ?itemLabel 
WHERE {
 ?item wdt:P31 wd:Q5.      # הפריט הוא מופע של אדם
 ?item wdt:P21 wd:Q6581072.   # למאפיין "מין או מגדר" יש את הערך נקבה
 ?item wdt:P106 wd:Q33999.   # למאפיין "עיסוק" יש את הערך שחקן 

 
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE]". } 
 }

ממשק השאילתות אמור להחזיר את כל הפריטים המתאימים לתבניות שהגדרנו ולציין את מספרם. אבל אם מספר הפריטים המתאימים גדול מאוד השאילתה עלולה "להיתקע" מכיוון שלממשק השאילתות יש זמן קצוב של 60 שניות להחזרת התוצאות. שאילתה שדורשת יותר זמן מהזמן הקצוב הזה תחזיר הודעת TIMEOUT:

על מנת לענות על השאלה כמה שחקניות יש בוויקינתונים מצהירים בפסוקית ה-SELECT על השימוש בפונקציית COUNT. בדוגמה הבאה המשתנה actresscount? מוגדר כפונקציית COUNT של המשתנה item? שהוא המשתנה שאוסף את הפריטים התואמים לתבניות בפסוקית ה-WHERE.

לשאילתה יש רק תוצאה אחת: המשתנה actresscount עם הערך של הסכום של כל הפריטים שמתאימים לתבניות שהגדרנו (מופע של אדם ממין/מגדר נקבה עם עיסוק שחקנית)

דילוג לתוכן