תרגיל: FILTER

| תרגיל: כתבו שאילתה שמראה ראשי מדינות שנולדו בשנת 1980 או אחריה

רמז: בחרו מדינות ריבוניות (Q3624078) שיש להם מאפיין ראש הראשות המושלת (P6) שתאריך הלידה (P569) שלו או שלה הוא בשנת 1980 או אחריה, או שתאריך הלידה שלהם הוא 01-01-1980 או אחרי כן.

פתרון

דרך אחרת היא להשתמש בפורמט התאריך המדויק:

דילוג לתוכן